PRACOVNÝ POSTUP RENOVÁCIE

1-Ako prvé nahrubo pozametáme a očistíme starú podlahu.
Potom pred začatím brúsenie parkiet demontujeme staré lišty,prahy a podotláčae plus podoliepame  
a dotlačíme uvoľnené parkety.Podlepíme všetky vŕzgajúce miesta pod parketami.
 
2-Začíname hrubým brúseným plochy veľkou pásovou brúskov o zrnitosti brúsneho papiera 24 
a následne kolmo další hrubý výbrus o zrnitosti 36 pokiaľ nezrovnáme nerovné miesta na podlahe.
 
3-Po hrubom výbruse spravíme stredný výbrus o zrnitosti 60 kolmo na predchádzajúci výbrus.
4-Nasleduje hrubé vybrúsenie malou okrajovou brúskov okrajových miest 
a miest kde sme sa nedostali veľkou pásovou brúskov o zrnitosti 24 a 40.
 
5-Keď máme vybrúsenú na hrubo plochu aj kraje povýsavame celú plochu,
vyškrabeme nečistoty medzi parketymi a prejdeme k celoplošnému tmeleniu podlahy.
Zarobíme si špárovú hmotu z brúsnych pilín z výbrusu 60 a špárovacieho tmelu.
Potom celú plochu a všetky špáry medzi parketymi špachlov pretmelíme v prvej vrstve 
a po zaschutý cca 30 min. pretmelíme ešte raz aby sme doplnili upadnutý tmel v špárach.
Počkáme cca 1 hodinu kým nám preschne tmel aby bol brúsiteľný.
 
6- Keď nám tmel uschol nasleduje jemné brúsenie veľkou pásovou brúskov pretmelenej plochy o zrnitosti 80 
a následne posledný výbrus o zrnitosti 100 v smere parkiet.
 
7-Potom dobrúsime malou okrajovou brúskov kraje o zrnitosti 80 a 100.
 
 
8-Namontujeme okrajové lišty a prahy.
 
9-Podlahy nahrubo povysávame  a malou excentickou brúskov dobrúsime prípadne  nedostatky na podlahe,
 ako popadané miesta alebo alebo jemné pásy po brúske.
 
10-Na záver brúsenia príde najdoležitejšia časť pred povrchovou úpravou 
a to je leštenie leštiacou brúskou tekzvanou leštičkou 
a brúsnou mriežkou alebo quatro kotúčom o zrnitosti 120.
 
11-Po naleštení podlahy podlahu dôkladne povisávame a zbavíme všetkého jemného prachu.
 
 
12-Povrchovú úpravu robíme buď lakovaním alebo olejovaným špachtlou alebo mohérovým valčekom podľa požadovaných potrieb.
Daný materiál aplikujeme vždy v dvoch smeroch aby sme predišli náhodnému vynechanie miesta.
Lak aj olej je potrebné pred aplikáciou vždy dopre premiešať-prehrkať aby sa nám jeho zložky ako matidlo a iné rovnomerne rozložili.
Pri vysokých teplotách je potrebné používať do laku retardér-spomalovač schnutia aby nevznikli pri rýchlom schnutí nežiadúce fľaky po prípade pásy po valci.
 
 
13-Prvá vrstva je takzvaná základná a po jej zaschutí musíme podlahu jemne preleštiť aby sme ju zbavili jemného vlákna ktoré sa postaví v prvej vrstve, leštiacou brúskov a brúsnou mriežkou a zrnitosti 120.Následne celú plochu dôkladne povysávame.
 
14-Následne aplikujeme 2 a tretiu vrstvu požadovaného materiálu -lak alebo olej.
 
15-Keď máme nanovo zrenovovanú podlahu nazabúdame na oboznámenie sa z jej údržbou a prípravkami k tomu, aby sme predĺžili si životnosť jej užívania.