pracovný postup ako spraviť novú podlahu alebo repasovať starú...

1-Príprava podkladu 
2-Výber spravnej podlahy
3.A-Montáž parkiet
3.B-Rekonštrukcia -oprava podlahy
4-Vybrúsenie parkiet
5-Vytmelenie parkiet
6-Leštenie parkiet prea p.ú.(7)
7-Povrchová úprava podlahy
8-Montáž líšt,prahov,prechodiek
9-Údržba parkiet
 
 
 
 

1 PRÍPRAVA PODKLADU

Pred zhotovením nášľapnej vrstvy podlahy musíme venovať náležitú pozornosť príprave podkladu. Jeho kvalita totiž môže výrazne ovplyvniť životnosť i estetický vzhľad hotovej podlahy. Dôležité je pri podklade dosiahnuť pevný,rovný, hladký a suchý povrch.
Zlý podklad býva najčastejšou príčinou  porúch podláh. Podklad by nemal mať vlhkosť vyššiu ako 2 %. Nerovné podklady sa musia vyrovnať suchým podsypom alebo samonivelizačnou vyrovnávacou cementovou stierkou. 
PODKLAD LIATY-cementový alebo sádrový dosiahneme napríklad použitím liatych poterov a samonivelizačných stierok, ktoré pripravujeme zo špeciálnych cementových, sadrových a iných zmesí.
Výhodou cementových liatych poterov je dlhodobá a stála pevnost.
PODKLAD MONTOVANÝ-dosiahneme použitým konštrukčných hranolov a OSB doskových platní.
Výhodou montovaných drevených podkladou je cena a rýchla realizácie montáže a aj následne pokládky parkiet.
 

2 VÝBER PODLAHY

Výber vhodnej podlahovej krytiny závisí od mnohých aspektov. Rozhodne by sme sa nemali riadiť len financiami. Väčšina lacných krytín sa časom rýchlo predraží. Podlaha je totiž spolu s vodovodnými batériami a vypínačmi najviac namáhanou časťou bytu.

Čo rozhoduje pri výbere podlahovej krytiny:                                       Výhody drevených podláh

náročnosť a typ prevádzky                                                                            tepelná izolácia

životnosť a odolnosť krytiny                                                                          zvuková izolácia

technické podmienky                                                                                     schopnosť vydávať teplo

štýl a zariadenie domu aj konkrétnej miestnosti                                           možnosť opráv

veľkosť daného interiéru                                                                                možnosť farebnej zmeny dekoru

hlučnosť                                                                                                        možnosť renovácie 

finančné možnosti                                                                                         prirodzený a teplý vzhľad

estetické cítenie                                                                                             dlhá životnosť

 

3 A MONTÁŽ,POKLÁDKA A LEPENIE PODLAHY

 
Množstvo druhov parkiet nám tiež prináša množstvo techník a pracovných postupov ako správne zrealizovať novú alebo starú podlahu.
Doležité pri montáži je použiť správne náredie a správne materialy na upevnenie podlahy.Zvoliť správny smer kladenia a výber vhodného lepidla.
Parkety kladamie  do takzvaných dekorov:
- STROMČEK / RYBYNA 
- PREKLADANÝ / REMEŇOVÝ
- ŠTVORCE / KOCKY
- ŠIKMÝ / Z UHLA
- KRUHOVÝ
TECHNIKY MONTÁŽE PARKIET-
VOLNÁ POKLÁDKA PLÁVAJÚCICH PARKIET:lepenie perodrážok,clip alebo clic systém
CELOPLOŠNE LEPENÁ POKLADKA PARKIET:Lepenie parkiet celoplošne o podlahu disperzním,reaktívnim,PU alebo silanovími lepidlami.
 

3 B OPRAVA PODLAHY

 

Podlahy patria k najviac namáhaným konštrukciám budov, ich životnosť je obmedzená a v určitých intervaloch (po niekoľkých rokoch, prípadne desaťročiach) ich musíme opraviť alebo úplne vymeniť. Pri oprave poškodených drevených podláh musíme zistiť príčinu ich poškodenia. Závady na podlahe môžu byť nasledovné -drevohubný hmyz, pleseň ,zmrštenie, rozpínanie vlhkosťou ,rôzne fľaky a škvrni,odlepenie,prasknutie,tvarový alebo iný defekt.Poškodené prvky treba demontovať. Následne upraviť ,vyspraviť a vysať podklad a miesto spätnej montáže a nahradiť novým parketovým prvkom.Pri vačšej poškodenej ploche treba zvážiť demontáž celej podlahy a montáž pôvodnej alebo novej podlahy. Najčastejšie sa stretávame s zlým uchytením podlahy následkom čoho sa parketové prvky hýbu a vŕzgajú. Takéto podlahy namá význam tmeliť ak je to na viac ako 20% plochy z dôvodu že tmel nemá stabilné miesto na to aby sa v špáre udržal a praskne a následne sa postupne vymrvuje na povrch podlahy.Ak je takýchto miest menej ako spomínaných 20%, finančne sa oplatí priplatiť si za opravu a nalepenie-podlepenie týchto uvoľnených miest.