Triedenie masívnych parkiet

1-PARKETOVÉ VLYSY, 

2-LAMELOVÉ PARKETY

3-DOSKY

4-MOZAIKOVÉ PARKETY

5-INTARZOVANÉ PARKETY    

Dreviny:  BUK, DUB, JASEŇ,AGÁT    Triedy: 1-natur ,2-štandart ,3- rustic                                    
         
1-VLYSOVÉ PARKETY-Vlysy s hrúbkou 15 alebno 22 mm majú po  pozdĺžnej a čelnej hrane ohobľované pero a na zvyšných hranách drážku. Vlysová podlaha sa zväčša lepí celoplošne (na poter, prefabrikovaný poter a pod.), pri zodpovedajúcom (napríklad drevenom) podklade sa aj skryto pribíja. Pri lepení treba dbať na to, aby sa jednotlivé vlysy celoplošne vtlačili do lepidla. Používajú sa tvrdé plastické lepidlá (lepený spoj pevný v šmyku), lebo drevu sa musí vždy ponechať určitá voľnosť pohybu (zmrašťovanie a napúčanie). Po stvrdnutí lepidla sa podlahy vybrúsia na mieste uloženia a bezprostredne potom sa upraví ich povrch
2-LAMELOVÉ PARKETY- sú masívne parkety o hrúbke 10 mm bez pera a drážky.Na lepenie LAM parkiet sa používajú prevažne reaktívne lepidlá.
 
3-PALUBOVÉ DOSKY (palubky)-Používajú sa najmä dosky zo smreku, jedle, smrekovca a borovice v hrúbke od 15 do 35 mm. 

Bočné dosky sa majú pre menšie nebezpečenstvo štiepenia ukladať s jadrovou stranou dole.Na hobľovaných doskách vačšinov je zboku pero drážka a zospodu sú drážky proti vykrúcaniu dosky.V čase zabudovania musia vykazovať obsah vlhkosti približne 12 %Medzi doskovou krytinou a stenou alebo inými pevne ukotvenými konštrukčnými prvkami treba nechať dostatočný odstup asi 15 mm. Na zakrytie tejto okrajovej škáry sa väčšinou používajú drevené soklové lišty..Dosky sa buď uchytávajú klincovaním na drevený podklad alebo celoplošne lepia reaktívnimi lepidlami a pevný podklad.

 

4-MOZAIKOVÉ PARKETY (mozaika)-Skladá sa prevažne z 5 až 7 kusov málých 0,8 až 1,0 cm hrubých prvkou ukladaných do štvorca.Následne sa štvorce lepia kolmo na seba na sietovinu.Dôležité je použit pri montáži dostatok lepidla.Môžme použiť disperzné alebo reaktívne lepidlo.

 

5-INTARZOVANÉ PARKETY (kazety alebo zámocké parkety)- sú prevažne 1 cm hrubé a skladajú sa z rôznych dielov vyskladaných do rôznych obrazcov.Vačšinou sú podlepené sietovinou alebo dierkavým papierom.Dôležité je použit pri montáži dostatok lepidla.Môžme použiť disperzné alebo reaktívne lepidlo.