NIVELIZOVANIE podkladu

Ponúkame vyrovnávanie nerovného  podkladu samonivelizačnou stierkov v hrúbke od 1 až do 100 mm.

PONÚKAME NASLEDOVNÉ:

-vyspravenie trhlín,medzier a jám v starom podklade.

-jemné brúsenie starého podkladu

-penetrovanie prašného a nasiakavého podkladu pre nivelizáciu

-vyrovnávanie stareho pokladu nivelizačnou stierkou

-prebrúsenie nivelizačnej stierky (zbrúsenie mlieka) pre nasledovné lepenie alebo pokladanie parkiet