ostatné služby

-ÚDRŽBA STARÝCH A  NOVÝCH PARKIET
-POŽIČIAVANIE BRÚSNYCH STROJOV
-PREDAJ BRUSIVA
-PREDAJ LEPIDIEL NA PARKETY
-PREDAJ TMELOV NA PARKETY
-PREDAJ LAKOV NA PARKETY
-PREDAJ OLEJOV NA PARKETY
-PREDAJ PRECHODOVÝCH LÍŠT
-PREDAJ DVEROVÝCH PRAHOV
-PREDAJ OKRAJOVÝCH DREVENÝCH LÍŠT