Montáž parkiet

Ponúkame odbornú montáž všetkých druhov parkiet.

-laminátové

-veľkoplošné

-masívne

CELOPLOŠNÉ LEPENIE PARKIET

VLYSOVÉ DO REMEŇA (rovno)                            EXOTICKÉ DOSKY DO REMEŇA
VLYSOVÉ PARKETY DO STROMČEKA (rybynovo)          INTARZOVANÉ PARKETY a LAM PARKETY
VOLNÁ POKLÁDKA LAMINO PARKIET                            MONTÁŽ 3 VRSTVÝCH VEĽKOPLOŠNÝCH PARKIET