Renovácia podlahy / technológia


  • odborný technologický postup
  • skúsený, zaškolený pracovníci
  • profesionálne, špecializované náradie
  • kvalitné, značkové materiály


Celoplošné brúsenie podlahy


5 x celoplošné brúsenie podlahy pásovou brúskou

hrúbka zrnitosti brúsneho papiera

24 / 40 / 60

2 x tmelenie / 80 / 100


Brúsenie okrajov podlahy


búsenie okrajov podlahy okrajovou brúskou

hrúbka zrnitosti brúsneho papiera ( podľa potreby )

24 - 40 / tmelenie / 80 - 100


Tmelenie podlahy


celplošné tmelenie podlahy špachtlou

1 - 2 x podľa potreby

piliny z jemného výbrusu + 

BONA MixFill Plus / Ceresit PP12

( spotreba je kalkulovaná pre špáry do 3 mm )Montáž soklových líšt

zarezanie uhlov v rohoch a kútoch - uhlová píla / uchytenie líšt o podlahu - nastrelovacia vzduchová pištol,klince alebo lepenímLeštenie podlahy


leštenie podlahy tanierovo brúskou

brúsna mriežka 100 - 120


Vysávanie


Lakovanie podlahy

Laky na vodnej báze

1 x základný lak + 2 x vrchný lak 


epxidové laky / tvrdý voskový olej

2 x vrstva

medzibrus laku / vysávanie

výdatnosť laku podľa technických listov